VINOF FORMÅL

Det vietnamesisk-norske forbundet (VINOF) ble offisielt etablert  10. mars 2006. VINOF har som hovedformål:

Ta vare på og videreformidle den vietnamesiske kultur og historie til den oppvoksende vietnamesiske generasjon i Norge.

 Formidle via trykk og tale i media den historiske kulturarven til vietnamesiske flyktninger i Norge.

 Jobbe med å få fram de gode historiene og kulturbilder fra det vietnamesiske miljøet i Norge.

 Ha et nettsted (www.vinof.no) der alle kan komme inn for å finne interessante nyheter og aktiviteter om det
         vietnamesiske miljøet i Norge. Informasjon på nettstedet skal være tospråklig.

 Bidra til at vietnamesernes stemme styrkes og  bli mer synlig i det norske samfunn.

 Motivere og utfordre vietnamesiske ungdommer og andre engasjerte til å delta enda mer i den politiske dagsorden og være en aktiv                      bidragsyter i samfunnsdebatten.

 Arbeide med kulturutveksling for å gi allmennheten mer forståelse om den vietnamesiske kultur og væremåte.

 Jobbe med barn og ungdom for å sikre deltagelse i organiserte aktiviteter og derigjennom å styrke integreringsprosessen.

 Delta i aktuelle prosjekter som bidrar til et positivt bilde av det vietnamesiske miljøe