Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie

10.12.2016 13:13

 Vi står overfor enorme miljøutfordringer: klimaendringer, matvareproduksjon, overbefolkning, artsutryddelse, epidemier, forsuring av verdenshavene, skriver Hawking.