Nhà hàng Việt ở Mỹ thách đố ăn tô phở 6 kg

05.02.2016 00:53

www.datviet.com/nha-hang-viet-o-my-thach-do-an-to-pho-6-kg/