Negative resultat slår tvil om effekten av legemiddel

23.04.2017 09:19

«Vi fann ingen effekt» er ein frase du sjeldan finn i vitskaplege tidsskrift. Av og til hender det likevel at fråvær av eit eureka-moment er like viktig som eit nytt gjennombrot.

Kreftforskar Jason Shelzer og kollegaene hans fjerna eit bestemt gen frå brystkreftceller i laboratoriet, men såg ikkje dei same dramatiske endringane som andre forskarar har sett før. I staden for å legge resultata i ein skuff, vart dei publisert i tidsskriftet eLife i slutten av mars i år.

Xem tiếp >>

 

Illustrasjonsfoto av kreftceller: Flickr / Ed Uthman / CCBY