Na-uy đi đầu ‘triệt tiêu’ sóng phát thanh FM

13.01.2017 12:32

Na-uy là nước đầu tiên trên thế giới chấm dứt phát thanh sóng FM.

Bắt đầu từ ngày 11/1/17, miền Bắc nước này thôi sử dụng sóng FM và trong suốt năm nay, từng quận hạt của Na-uy sẽ từ giã làn sóng FM.Đến tháng 9, hệ thống phát thanh của thành phố Olso sẽ hoàn toàn là kỹ thuật số và sự thay đổi được gọi là một phần của quá trình hiện đại hóa Na-uy sẽ hoàn tất vào ngày 13/12 năm nay.

Xem tiếp>>