Mỹ: Trung Quốc “đủ tiềm năng tấn công lớn” từ Trường Sa

12.03.2016 08:32

www.datviet.com/my-trung-quoc-du-tiem-nang-tan-cong-lon-tu-truong-sa/