ĐTC Phanxicô gửi một thông điệp tới Tổng thống Assad của Syria

15.12.2016 20:23

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho ông Bashar al-Assad – Tổng thống Syria – thông qua Đức Hồng Y Mario Zenari – Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, kêu gọi “chấm dứt bạo lực và giải pháp hòa bình đối với các cuộc xung đột” trong nước.

“Trong một thông điệp được gửi thông qua vị Tân Hồng Y, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa bày tỏ lời kêu gọi của Ngài với Tổng thống Bashar al-Assad và cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt bạo lực, và giải pháp hòa bình đối với các cuộc xung đột, lên án mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, và kêu gọi Tổng thống nước này phải bảo đảm rằng luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng đầy đủ đối với việc bảo vệ dân thường cũng như việc tiếp cận với viện trợ nhân đạo”.