VINOF mừng xuân Bính thân 2016

VINOF mừng xuân Ất mùi 2015

VINOF mừng xuân Quý tỵ 2013

VINOF mừng xuân Canh dần 2010

VINOF mừng xuân Mậu Tý 2008

Fotogalleri: Giàn bầu việt nam tại Kløfta, Nauy

VINOF Mừng Xuân Đinh Dậu 2017