Giới thiệu VINOF

Hội Người Na-Uy Gốc Việt - Det vietnamesisk-norske forbundet (VINOF) được thành lập, ghi nhận tại Brønnøysundregistrene ngày 10.mars.2006, ký danh hội đoàn 989 340 662. Chủ Trương Thành Lập Hội Người Na-Uy Gốc Việt (VINOF):

Duy trì và truyền bá nền văn hóa, lịch sử Việt Nam cho các thế hệ trẻ trong Cộng đồng Việt Nam tại Nauy

 Ðẩy mạnh và đưa hình ảnh lịch sử, văn hóa của người Việt tỵ nạn qua phương tiện truyền thông báo chí

 Tác động và mời gọi giới trẻ Việt nam dự phần hơn nữa vào các công tác xã hội, chính trị và đóng góp tích cực trong tiến trình Hội nhập vào            xã hội đa văn hóa Na-uy

 Kết hợp tất cả những tài năng trẻ có chung những thao thức về Quê Hương Đất Nước

 Thực hiện những dự án mang ích lợi cho Cộng đồng
 Thiết lập mạng báo điện tử www.vinof.no nhằm đưa thông tin mới, cập nhật về mọi hoạt động của Cộng đồng người Nauy gốc Việt hiện              qua hai song ngữ Việt-Nauy.

 VINOF sẽ là nơi đào tạo những tài năng trẻ có đủ kiến thức, nhận thức, tri thức, hầu đủ khả năng dấn thân phục vụ vì lợi ích cho Cộng Đồng            người Việt trong tương lai.

 Hướng dẫn cho giới trẻ trong quá trình hội nhập vẫn không quên giữ gìn và phát huy, quảng bá những nét ưu việt của nền văn hoá Việt Nam          cho người bản xứ và các sắc dân khác.

 Đem đến cho giới trẻ niềm tự hào và biết yêu Quê Hương, Dân Tộc bằng sự hiểu biết về nền văn hoá, lịch sử chân chính của Việt Nam. Để rồi          từ đó họ sẽ tự tìm cho mình một hướng đi : việc gì cần làm và phải làm cho 1 Quê Hương Đất Nước Dân chủ -Tự Do.