Cáo phó & Chia buồn


Hội Người Nauy Gốc Việt - VINOF
Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Bà Đặng Thị Khánh Hà

Ông Ngô Thanh Tâm / Nhà Văn Tâm Thanh

Sinh ngày 25.08.1939 tại Nam Định. Từ trần vào ngày 09 tháng tư năm 2015  vào lúc 18 giờ tại Oslo- Nauy. 
Hưởng thọ 76 tuổi 

Tang lễ được an táng vào ngày 18.04.2015,lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ Santa Magnus,  Lillestrøm.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

-----------------


Hội Người Nauy Gốc Việt - VINOF
Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Bà Nguyễn Thị Vinh.

Ông Nguyễn Hữu Nhật đã từ trần ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại Lilleborg sykehjem, Oslo Na Uy. Hưởng thọ 72 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

--------------